Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej

Prof. n. med. i n. o zdr. dr hab. Andrzej Czamara

specjalista w dziedzinie fizjoterapii

O założycielu.

Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej we Wrocławiu powstało z myślą o wymagających Pacjentach, oczekujących profesjonalnej i skutecznej rehabilitacji w komfortowych warunkach i przyjemnej atmosferze. Świadczymy usługi z zakresu fizjoterapii w ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz w medycynie sportowej, mając na uwadze złożoność procesu rehabilitacji oraz potrzebę jego indywidualizacji. Wykonujemy zabiegi z zakresu kinezyterapii, masażu, fizykoterapii, terapii manualnej i metod specjalnych.

Założycielem Centrum jest osoba fizyczna – Prof. n. med. i n. o zdr. dr hab. Andrzej Czamara, specjalista w dziedzinie fizjoterapii, który posiada aktualnie 85 publikacje i 30-letnie doświadczenie w pracy jako fizjoterapeuta. Prowadził fizjoterapię kilku tysięcy pacjentów ze schorzeniami i obrażeniami narządu ruchu, wśród których znalazło się wielu znanych sportowców. Ponadto jest głównym autorem lub współautorem ponad 85 publikacji z obszaru fizjoterapii klinicznej i traumatologii sportowej, z czego 30 tych publikacjo zostało opublikowanych w najbardziej renomowanych międzynarodowych czasopismach, znajdujących się na tzw. liście filadelfijskiej. Wystąpienia na konferencjach, wyróżnienia i nagrody oraz dotychczasowe publikacje i ich cytowania świadczą o uznaniu Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej we Wrocławiu zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych środowiskach zawodowych i naukowych.
Przeprowadzając terapię Pacjenta, kierujemy się przede wszystkim zasadami tzw. Evidence Based Medicine – stawiamy na precyzyjne i rozsądne wykorzystywanie najlepszych dostępnych dowodów naukowych, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa zastosowanego postępowania fizjoterapeutycznego, jego efektywności a także skuteczności. Jedną z cech charakterystycznych Centrum jest wspomaganie oceny klinicznej Pacjentów, opierającej się na testach klinicznych czy testach funkcjonalnych, zaawansowanymi i wysoce obiektywnymi pomiarami biomechanicznymi.
Korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej z systematycznych badań naukowych pociąga za sobą świadczenie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych przez wykwalifikowany zespół fizjoterapeutów, przy użyciu nowoczesnego sprzętu w zgodzie z możliwie najwyższymi, dostępnymi w danej chwili standardami.

Wykaz publikacji

Publikacje prof. Andrzeja Czamary i współautorów stan na 20.11.2021 r.

1.Czamara A, Krzemińska K, Widuchowski W, Dragan SL. The Muscle Strength of the Knee Joint after ACL Reconstruction Depends on the Number and Frequency of Supervised Physiotherapy Visits. Int J Environ Res Public Health. 2021 Oct 9;18(20):10588. https://doi.org/10.3390/ijerph182010588   (IF 3.390, 70 pkt. MNiSzW)

2.Sikorski, Ł.; Czamara A. Ground Reaction Forces during Vertical Hops Are Correlated with the Number of Supervised Physiotherapy Visits after Achilles Tendon Surgery. Journal Clinical Medicine 2021, 10, 5299. https://doi.org/10.3390/jcm10225299   (IF 4.241, 140 pkt. MNiSzW)

3.      Sikorski Ł., Czamara A. (2021). Ocena wpływu 15 tygodniowej fizjoterapii na dwupłaszczyznową ruchomość stawów skokowych, chód i poziom bólu u pacjentów po operacyjnym szyciu ścięgna Achillesa. Assessment of Effectiveness of 15 Weeks of Physical Therapy on Biplanar Ankle Mobility, Gait and Pain Level in Patients Following Operative Repair of the Achilles TendonOrtopedia, Traumatologia, Rehabilitacja; Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja © MEDSPORTPRESS, 2021; 1(6); Vol. 23, 33-44 DOI: 10.5604/01.3001.0014.7566 2021; (MNiSW =20).

4.       Krzemińska K., Czamara A. (2020). Diagnostic value of the hamstring to quadriceps ratio in monitoring of the effectiveness of supervised 6-month physiotherapy in males after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction (ACLR). Acta of Bioengineering and Biomechanics. Original paper.  2020; Vol. 22, No. 4, DOI: 10.37190/ABB-01656-2020-02 (IF=1.073; MNiSW =100).

5.       Królikowska A., Reichert P., Czamara A., Krzemińska K. (2019) Peak torque angle of anterior cruciate ligament- reconstructed knee flexor muscles in patients with semitendinosus and gracilis autograft is shifted towards extension regardless of the postoperative duration of supervised physiotherapy. Plos One; https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211825  (IF=2,766; MNiSW =100)

6.       Czamara A., Kuźniecow M., Królikowska A. Artrofibroza stawu kolanowego – aktualny stan wiedzy. Przegląd piśmiennictwa.”Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja” 2019, vol. 21, nr 2, s. 95-106, doi: 10.5604/01.3001.0013.1545 (MNiSW =20).

7.       Czamara Andrzej, Królikowska A. (2018) Two-Plane Assessment of Knee Muscles Isometric and Isokinetic Torques After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Medical Science Monitor 2018; Jul 14;24:4882-4893  doi 10.12659/MSM.908411 (MNiSW =20; IF=1.980).  

8.       Królikowska A, Czamara A, Reichert P (2018) Between-Limb Symmetry during Double-Leg Vertical Hop Landing in Males an Average of Two Years after ACL Reconstruction is Highly Correlated with Postoperative Physiotherapy Supervision Duration. Applied Sciences; 8, 2586 (MNiSW =25; IF=1,689) DOI: 10.3390/app8122586

9.       Reichert P., Królikowska A,, Kentel M., Witkowski J., Gnus J., Satora W., Czamara A. (2018). A comparative clinical and functional assessment of cortical button versus suture anchor in distal biceps brachii tendon repair. Journal of Orthopaedic Science; Sep 12, S0949-2658(18) 30231-8. doi.org/10.1016/j.jos.2018.08.007 (MNiSW=20; IF=1.264).

10.       Królikowska A. Sikorski Ł., Czamara A., Reichert P. (2018) Effects of Postoperative Physiotherapy Supervision Duration on Clinical Outcome, Speed, and Agility in Males 8 Months after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Medical Science Monitor; 24:6823-6831 (MNiSW=20; IF=1.980). doi: 10.12659/MSM.912162

11.       Królikowska A., Sikorski Ł., Czamara A., Reichert P. (2018) Are the knee extensor and flexor muscles isokinetic parameters affected by the duration of postoperative physiotherapy supervision in patients eight months after ACL reconstruction with the use of semitendinosus and gracilis tendons autograft? Acta of Bioengineering and Biomechanics; 20(3): 89-100. (MNiSW=15; IF=0.964) doi: 10.5277/ABB-01149-2018-02

12.    Reichert Paweł, Królikowska Aleksandra, Witkowski Jarosław, Szuba Łukasz, Czamara Andrzej (2018) Surgical Management of Distal Biceps Tendon Anatomical Reinsertion Complications: Iatrogenic Posterior Interosseous Nerve Palsy. Medical Science Monitor. Feb 7 24: 782–790. (MNiSW=20; IF=1.894). doi: 10.12659/MSM.907260

13.    Królikowska A,, Czamara A., Szuba Ł., Reichert P. (2018) The Effect of Longer versus Shorter Duration of Supervised Physiotherapy after ACL Reconstruction on the Vertical Jump Landing Limb Symmetry. Biomed Research International. Apr 23;2018:7519467. doi.org/10.1155/2018/7519467 (MNiSW=25; IF= 2.583).

14.    Królikowska A., Czamara A., Reichert P. (2018) Ocena symetrii obciążania kończyn dolnych w fazie lądowania skoków u mężczyzn średnio 2 lata od rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego i nadzorowanej pooperacyjnej fizjoterapii trwającej krócej niż 6 miesięcy. Medycyna Sportowa; 3(4); Vol. 34, 155-165. (MNiSW=12). DOI: 10.5604/01.3001.0012.7104 

15.    Satora W., Królikowska A., Czamara A., Reichert P. (2017) Synthetic grafts in the treatment of ruptured anterior cruciate ligament of the knee joint. Polimery w Medycynie; Jan-Jun;47(1):55-59. (MNiSW=9). 10.17219/pim/76819

16.    Witkowski J., Królikowska A., Czamara A., Reichert P. (2017) Retrospective Evaluation Of Surgical Anatomical Repair Of Distal Biceps Brachii Tendon Rupture Using The Suture Anchor Fixation. Medical Science Monitor. Oct 17;23:4961-4972. (MNiSW=20; IF=1.894). 10.12659/MSM.903723

17.    Witkowski J., Wnukiewicz W., Królikowska A., Czamara A., Reichert P. (2017) Diagnostic and treatment of the distal biceps tendon rupture – current state of knowledge. Medycyna Sportowa; 33 (4): 229-237. DOI: 10.5604/01.3001.0010.5898 (MNiSW=12).

18.    Królikowska A., Kozińska M., Kuźniecow M., Bieniek M., Czamara A., Szuba Ł., Krzemińska K., Satora W., Reichert P. (2018) Treatment of distal biceps tendon injuries with particular emphasis on postoperative physiotherapy. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja; 4(6); Vol. 20, 257-270. (MNiSW=15). DOI: 10.5604/01.3001.0012.3358

19.    Czamara A., Krzemińska K., Królikowska A., Szuba Ł., Kiljański M. (2017) Isokinetic testing and exercises in physiotherapeutic practice. Fizjoterapia Polska; 17(4):6-17 (MNiSW=10).

20.    Domagalska-Szopa M, Szopa A, Czamara A. Dependence of Gait Deviation on Weight-Bearing Asymmetry and Postural Instability in Children with Unilateral Cerebral Palsy. PLoS ONE 2016, 11(10): e0165583. doi:10.1371/journal. pone.0165583, 1- 12. (MNiSW=35; IF = 2,806).

21.    Czamara A., Markowska I., Królikowska A., Szopa A., Domagalska-Szopa M. (2015) Kinematics of rotation in joints of the lower limbs and pelvis during gait: Early results. SB ACLR approach versus DB ACLR approach. Biomed Research International 707168, 13 pages. (MNiSW=25; IF = 2.134). doi: 10.1155/2015/707168

22.    Czamara Andrzej, Królikowska Aleksandra, Szuba Łukasz, Widuchowski Wojciech, Kentel Maciej (2015) Single- vs. double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction: a new aspect of knee assessment during activities involving dynamic knee rotation. Journal of Strength and Conditioning Research 29(2): 489-99. (MNiSW=30; IF = 1.978). doi: 10.1519/JSC.0000000000000638

23.    Szuba Ł, Markowska I, Czamara A, Noga H. Quantitative analysis of peak torque and power-velocity characteristics of shoulder rotator muscles after arthroscopic labral repair. J Sci Med Sport. 2016 Jan 6. pii: S1440-2440(15)00762-8. doi: 10.1016/j.jsams.2015.12.513 (MNiSW=40; IF = 3, 857).

24.    Melińska A., Czamara A., Szuba  Ł., Będziński R., Klempous R. Balance Assessment during the Landing Phase of Jump-Down in Healthy Men and Male Patients after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. Acta Polytechnica Hungarica Vol. 12, No. 6, 2015, 77-91. (MNiSW=15; IF = 0,544) DOI: 10.12700/APH.12.6.2015.6.5

25.    Czamara A, Markowska I, Hagner – Derengowska M. Three-dimensional kinematic analysis of ankle, knee, hip, and pelvic rotation during gait in patients after anterior cruciate ligament reconstruction – early results. BMC Musculoskeletal Disorders. 2015 Sep 28;16(1): 266. doi: 10.1186/s12891-015-0726-8. PMID: 26416119  (MNiSW=25; IF = 1,684).

26.    Melińska  A., Czamara A., Szuba  Ł., Będziński R. Biomechanical characteristics of the jump down of healthy subjects and patients with knee injuries . Acta of Bioeng and Biomech. Original paper Vol. 17, No. 2, 2015 DOI: 10.5277/ABB-00208-2014-04 (MNiSW=15; IF = 0,894).

27.    Królikowska A., Czamara A, Kentel M. (2015) Does gracilis tendon harvest during ACL reconstruction with a hamstring autograft affect the torque of the muscles responsible for shin rotation? Medical Science Monitor 18(21): 2084-93. (MNiSW=15; IF = 1.405). doi: 10.12659/MSM.893930

28.    Hagner-Derengowska M., Kałużny K., Kochański B., Hagner W., Borkowska A., Czamara A., Budzyński J.  Effects of Nordic Walking and Pilates exercise program on blood glucose and lipid profile in overweight and obese postmenopausal women in an experimental, nonrandomized, open-label, prospective controlled trial. Menopause 2015: November 2015 – Volume 22 – Issue 11 – p 1215–1223  doi: 10.1097/GME.0000000000000446. The Journal of The North American Menopause Society (MNiSW=40; IF = 3,172).

29.    Hagner-Derengowska M, Kałużna A, Czamara A, Kałużny K, Budzyński J. Wpływ treningu  Nordic Walking na parametry chodu i sprawność fizyczna u kobiet w wieku pomenopauzalnym. Polish J Sport Med 2015; 31(4):179-186. (MNiSW=40) ICID: 1192190. DOI: 10.5604/1232406X.1192190

30.    Szopa A., Domagalska–Szopa M., Czamara A. Gait pattern differences in children with unilateral cerebral palsy. Research in Developmental Disabilities 35 (2014) 2261–2266  https://doi.org/10.1016/j.ridd.2014.05.020. (MNiSW=45; IF = 1,887).

31.    Czamara A , Emilianowicz M, Truszczyńska A, Markowska I, Trzaska T, Lewandowski J, Barinow – Wojewódzki A, Maciąg – Tymecka I. Biomechanics assessment of long term consequences of talocrural joint sprain in conservatively treated males. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2013, Vol. 15, No. 4, 73- 81. DOI: 10.5277/abb130410 (MNiSW=15; IF = 0,979).

30.    Winiarski S., Czamara A. Evaluation of gait kinematics and symmetry during the first two stages of physiotherapy after anterior cruciate ligament reconstruction.  Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2012,Vol. 14 (2), 91 -100. DOI: 10.5277/abbl20212 (MNiSW=15; IF = 0,333).

32.    Widuchowski W, Widuchowska M, Koczy B, Dragan Sz, Czamara A, Tomaszewski W, Widuchowski J. Femoral press-fit fixation in ACL reconstruction using bone-patellar tendon- bone autograft: Results at 15 years follow-up. BMC Musculoskeletal Discorders 2012, 13: 115 DOI: 10.1186/1471-2474-13-115 (MNiSW=25;IF = 1,875).

33.    Kostka K, Furgał W, Gawroński W, Bugajski A, Czamara A, Klukowski K, Krysztofiak H, Lewicki R, Szyguła Z, Tomaszewski W, Trzaska T, Widuchowski J, Ziemba A and Anna Jegier; on behalf of the Polish Society of Sports Medicine, Recommendations of the Polish Society of Sports Medicine on age criteria while qualifying children and youth for participation in various sports. British Journal of Sports Medicine 2012 Mar;46(3):159-62. doi: 10.1136/bjsports-2011-090043. Epub 2011 Sep 26 (MNiSW=40; IF = 4,150).

34.    Melińska A, Czamara A, Szuba Ł, Będziński R. Metoda oceny parametrów biomechanicznych kończyn dolnych człowieka  realizowana w zeskoku ze stopni o różnej wysokości. Fizjoterapia Polska  © MEDSPORTPRESS, 2011; 4(4); Vol. 11, 327-340. (MNiSW=5 pkt.) DOI: 10.5604/16420136.979902

35.    Czamara A., Tomaszewski W. Kryteria powrotu do treningu sportowego pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACLR). Medycyna Sportowa 2011; 1(4); Vol. 27, 19-31 (MNiSW=6).

36.    Widuchowski W, Tomaszewski W, Widuchowski J , Czamara A. Współczesne możliwości leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej ze szczególnym uwzględnieniem stawu kolanowego. Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja 2011; 13(4):327-341 (MNiSW=8).

37.    Czamara A. Biomechaniczna ocena symetrii zeskoku jednonóż i obunóż u mężczyzn w rehabilitacji po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACLR). Medycyna Sportowa 2011;3 (4); Vol. 27, 183 – 193 (MNiSW=6).

38.    Czamara A. Zastosowanie wyznaczników do oceny funkcjonalnej efektów rehabilitacji u pacjentów po rekonstrukcji ACL. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2010; 6 (6); Vol 12, 519 – 533 (MNiSW=9).

39.    Tomaszewski W , Bliźniuk G , Czamara A, Ameljańczyk A, Widuchowski W, Klukowski K. Komputerowy System Wspomagania Decyzji Medycznych w oparciu o wytyczne i tzw. ścieżki kliniczne w obszarze diagnostyki, leczenia schorzeń i obrażeń narządu ruchu. Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja 2011; 13(3):219-228 (MNiSW=8).

40.    Czamara A, Szuba Ł, Krzemińska A, Tomaszewski W, Wilk-Frańczuk M.  Effect of physiotherapy on the strength of tibial internal rotator muscles in males after anterior cruciate ligament reconstruction (ACLR). Medical Science Monitor 2011; 17 (9); 523-531 (MNiSW=20; IF= 1,59). doi: 10.12659/MSM.881940

41.    Czamara A, Krzemińska A, Szuba Ł. The influence of exercises under isokinetic conditions on heart rate in males aged between 40 and 51. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS. 2011,Vol. 13 ( 3),95-104 (MNiSW=15; IF=0,449).

42.    Wilk-Frańczuk M, Tomaszewski W, Zemła J, Noga J, Czamara A.  Analysis of rehabilitation procedure following arthroplasty of the knee with the use of complete endoprosthesis. Medical Science Monitor 2011; 17 ( 3); 165-168 (MNiSW=20; IF = 1.59). doi: 10.12659/MSM.881451

43.    Łukasik P.,Widuchowski W., Czamara A.,Faltus R.,Widuchowski J.: Zachowawcze leczenie częściowych izolowanych uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego. 15-19 lat obserwacji. Chirurgia Kolana, Artroskopia, Traumatologia Sportowa 2010; 7,3: 29-35 (MNiSW=2).

44.    Bliźniuk G, Tomaszewski W, Czamara A, Ameljańczyk A, Widuchowski W. Technologie komputerowo interpretowalnych ścieżek klinicznych w przykładach zastosowań. Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2011;Nr 2; Vol. 17; 144-148 (MNiSW=4).

45.    Tomaszewski T, Bliźniuk G, Bronowski R, Czamara A, Ameljańczyk A, Widuchowski W, Klukowski K. Komputerowe systemy wspomagania decyzji medycznych – historia, rozwój, analiza porównawcza w wybranych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych. Fizjoterapia Polska. 2011; 2 (4); Vol. 11,  91-105 (MNiSW=5).

46.    Czamara A,  Tomaszewski W,  Bober T , Lubarski B . The effect of physiotherapy on knee joint extensor and flexor muscle strength after anterior cruciate ligament reconstruction. Medical Science Monitor, 2011; 17 ( 1) : 33-41 doi: 10.12659/MSM.881327 (MNiSW=20; IF=1,59).   

47.    Czamara A. Wyznaczniki oceny funkcjonalnej sprawności narządu ruchu u pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego. Fizjoterapia Polska. 2010: 4(4); Vol 10, 247-262 (MNiSW= 6).

48.    Czamara A. Evaluation of physiotherapeutic procedures after ACL reconstruction in males. ARCHIVES OF BUDO. 2010, VOL. 6, ISSUE 2, 1 – 9 (MNiSW=6; IF= 0,488).

49.    Czamara A. Physiotherapeutic procedure after injuries of soft tissues of tarsal-crural jont. THE JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMA SURGERY AND RELATED RESEARCH. 2008, 4, (12), 88-108 (MNiSW=4).

50.    Czamara A. Moments of muscular strength of knee joint extensors and flexors during physiotherapeutic procedures following anterior cruciate ligament reconstruction in males. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS. 2008,Vol. 10, No.3; 37-44 (MNiSW= 6).

51.    Duławski G., Bober T., Czamara A., Zaleski A. Momenty sił grup mięśni w funkcji kąta odwiedzenia i przywodzenia ramienia u mężczyzn. Fizjoterapia. 2008, Vol. 16, nr 2, 13-18 (MNiSW=4).

52.    Czamara A, Winiarski S, Jethon Z, Bugajski A, Szafraniec R, Zaleski A, Tomaszewski W. Assessment of kinematics of pathological gait after articular cartilage surgery. Fizjoterapia Polska 2007; 1 (4); 7, 1-9 (MNiSW=4).

53.    Czamara A., Jethon Z., Szafraniec R., Emilianowicz M., Zaleski A., Bugajski A., Piesiewicz K. Influence of the recreational physical activity on the level of maximal torque of trunk muscles. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Red. A. Kaczor, A. Borzęcki, M. Iskra. Lublin 2007, 3-7.

54.    Czamara A. Physiotherapeutic treatments after surgery of total Achilles tendon repture. J Orthop Trauma Surg Rel Res 1 ( 5 ) 2007, 75 – 93 (MNiSW=15).

55.    Szafraniec R., Jethon Z., Piesiewicz K., Czamara A., Stawarz Ł., Duławski G. Physical performance of adolescents training taekwon-do. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Red. A. Kaczor, A. Borzęcki, M. Iskra. Lublin 2007, 77-80.

56.    Pasiewicz K., Jethon Z., Szafraniec R., Czamara A., Stawarz Ł., Zaleski A. Somatic characteristics of adolescents training taekwon-do. W: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Red.  A. Kaczor, A. Borzęcki, M. Iskra. Lublin 2007, 58-62.

57.    Czamara A., Bugajski A., Jethon Z., Dyrek W., Szafraniec R., Błacha R. The Influence of Tennis and Squash Training on Strength and Torque of Some Muscle Groups. Polish Journal of Environmental Studies. 2006, Vol. 15, nr 2, 1058-1060 (IF = 0,353).

58.    Czamara A., Trzaska T. Ocena sił reakcji podłoża w chodzie u pacjentów poddanych postępowaniu fizjoterapeutycznemu po wybranych operacjach chrząstki stawowej. Fizjoterapia Polska. 2006, Vol. 6, nr 4,  289- 297 (MNiSW=5).

59.    Szafraniec R., Czamara A., Jethon Z., Winiarski S., Bugajski A., Zaleski A. Changes of exercise efficiency in physiotherapy after reconstruction of anterior cruciate ligemant. Movement and Heath. Głuchołazy 17-18 November 2006. Proceedings. Ed. Z. Borsiuk. Opole 2006.

60.    Winiarski S., Czamara A. Zastosowanie systemu analizy ruchu w ocenie patologii chodu w złożonych obrażeniach kończyn dolnych. Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska Lublin- Polonia. 2006, Vol. 61, suppl. 17, sec. D, 272-277 (MNiSW=4).

61.    Zaleski A., Szafraniec R., Bugajski A., Czamara A., Samołyk A., Piesiewicz K., Jethon Z. The Interrelationship Between Somatic Changes and Physical Performance In Tenis Players. Polish Journal of Environmental Studies. 2006, Vol. 15, 2b, 1717-1719 (IF = 0,353).

62.    Jethon Z., Czamara A., Samołyk A. Bugajski A.: Scientific cooperation of the University College of Physiotherapy in Wrocław with other universities and colleges. Problemy Higieny i Epidemiologii. 2006, 87, 417-424.

63. Szafraniec R., Tomaszewski W., Czamara A. Analiza zależności siły mięśni rotujących ramię od kąta odwodzenia ramienia u sportowców. Medycyna Sportowa. 2005, Vol. 21, nr 4, 278- 284 (MNiSW=4).

64. Czamara A., Szafraniec R., Tomaszewski W. Zależność siły mięśni rotujących ramię od wartości kąta odwiedzenia ramienia. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. 2005, Vol. 7, Nr 3, 310-316 (MNiSW=5).

65. Czamara A., Widuchowski J., Widuchowski W., Bugajski A. Zmiany sił reakcji podłoża kończyn dolnych  podczas wejścia i zejścia po schodach u pacjentów poddanych fizjoterapii po operacjach chrząstki stawu kolanowego. Fizjoterapia Polska. 2004, Vol. 4, Nr 4, 337 – 344 (MNiSW=5).

66. Widuchowski W., Szyluk K., Kwiatkowski G., Widuchowski J., Czamara A.; Leczenie usprawniające po endoprotezoplastyce całkowitej stawu kolanowego – ważny element w kompleksowym postępowaniu leczniczym. Fizjoterapia Polska. 2004, Vol. 4, Nr 4 (MNiSW=5).

67. Czamara A. Program fizjoterapii po zwichnięciach przednich stawu ramiennego. Medicina Sportiva. 2003, Vol. 7, s. 2, 139-150 (MNiSW=3).

68. Czamara A. Fizjoterapia po operacjach chrząstki stawu kolanowego. Fizjoterapia Polska 2003, Vol.3, nr 4, 401-411(MNiSW=5).

69. Czamara A. Zmiany wartości momentów siły mięśni w programie fizjoterapii po rekonstrukcjach   wiązadeł krzyżowych przednich stawów kolanowych. Fizjoterapia Polska, 2002, Vol. 2, nr 7, 263-272  (MNiSW=5).

70. Czamara A. Analiza wyników dwóch pierwszych etapów programu fizjoterapii pacjentów po rekonstrukcjach więzadeł przednich stawów kolanowych. Med. Sport. 2002, 6 ( 2):39 – 50 (MNiSW=2).

71. Sokołowska M., Jarosz J., Pytrus B., Czamara A., Glinka R. Ocena wrażliwości skóry okolicy oka w trakcie zabiegu trwałej na rzęsy z firmy GRIEGER COSMETICS. „Polish Journal of Cosmetology” 2000, 3(1), 47-52.

72. Czamara A, Bugajski A.; Fizjoterapia w zanikach prostych mięśni czworogłowych uda. Medycyna Sportowa. 1998, rok XIV, Nr. 78, 13 – 17 (Oryg. Brak punktów. Publikacja przed wejściem w życie pkt. MNiSW).

73. Śliwa W., Bugajski A., Czamara A.; Analiza postawy ciała u dzieci ze środowiska miejskiego  i wiejskiego. Medycyna Sportowa; 1995, Nr 43, s. 13-15.

74. Bugajski A, Śliwa W, Czamara A. Zachowanie się krzywizn kręgosłupa pod wpływem obciążenia statycznego. Medycyna Sportowa 1994, Nr 41, 9- 12. 

75. Buła B, Czamara A. Diagnostyczność cech równowagi kwasowo-zasadowej w ocenie wydolności fizycznej. Monografie AWF Poznań 1990; Nr 274, 143 -153.

76. Buła B, Czamara A. Wskaźnik stabilności homeostazy chemicznej. Monografie AWF Poznań 1990; Nr 274, 155-160. Redakcje w książkach:

77. Red. Klukowski K, Nowotny J, Czamara A. Słownik Fizjoterapii – Mianownictwo Polsko- Angielskie i Angielsko-Polskie z Definicjami. PZWL 2014 (MNiSW=20).Rozdziały w książkach:

78. Czamara A., Kujawa J E., Klukowski K. Fizykoterapia w sporcie kwalifikowanym. W: Wielka Fizjoterapia. Tom I. Red. Śliwiński Z., Sieroń A. ELSEVIER Urban & Partner 2014, 299 – 305 (MNiSW=5).

79. Czamara A., Kujawa J E. Klukowski K. Kinezyterapia w sporcie. W: Wielka Fizjoterapia. Tom II. Red. Śliwiński Z., Sieroń A. ELSEVIER Urban & Partner 2014 (MNiSW=5) .

80. Czamara A. Pomiary i testy funkcjonalne w rehabilitacji obrażeń kończyn dolnych w sporcie. W: Medycyna Sportowa. Red. Jegier A., Nazar K., Dziak A. PZWL 2013, 729 – 745 (MNiSW=5).

81. Klukowski K., Czamara A. Zasady oceny i monitorowania mobilności narządu ruchu. W: Wybrane zagadnienia Medycyny Sportowej. Red. Jegier A., Krawczyk J. PZWL 2012, 102 – 109 (MNiSW=4).

82. Czamara A., Bugajski A., Bauer A., Lubarski B., Zaleski A. Postępowanie fizjoterapeutyczne w porażeniu nerwu twarzowego. W: Rehabilitacja po urazach głowy. Zagadnienia  wybrane. Red. K. Klukowski, J. Talar, J. Domaniecki. Warszawa 2009, 152-160 (MNiSW=4).

83. Bugajski A., Czamara A. Wykorzystanie kamuflażu kosmetycznego po urazach w obrębie twarzo-czaszki. W: Rehabilitacja po urazach głowy. Zagadnienia wybrane. Red. Klukowski K, Talar J. Domaniecki J. Warszawa 2009, s. 161-169 (MNiSW=4).

84. Czamara A. Rehabilitacja po operacji więzadła krzyżowego przedniego. Uraz, zabieg i co dalej ?. (1).W: Medycyna Sportowa. Red. Klukowski K. Medical Tribune, Polska 2011,  278-27(MNiSW=4).

85. Czamara A. Rehabilitacja po operacji więzadła krzyżowego przedniego. Kolejne etapy powrotu do zdrowia (2).W: Medycyna Sportowa. Red. Klukowski K. Medical Tribune, Polska 2011, 280-282. (MNiSW=4).

86. Czamara A. Fizjoterapia w częściowych uszkodzeniach ścięgna Achillesa. W: Medycyna Sportowa. Red. Klukowski K. Medical Tribune, Polska 2011, 240-244 (MNiSW=4).

87. Czamara A. Fizjoterapia po operacji zerwanego ścięgna Achillesa. W: Medycyna Sportowa. Red. Klukowski K. Medical Tribune, Polska 2011, 245-248 (MNiSW=4).

 
 

Fizjoterapia w chorobach i obrażeniach narządu ruchu.

 
 

Fizjoterapia w schorzeniach kręgosłupa.

 
 

Fizjoterapia w traumatologii sportowej.

 
2020 © Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej z siedzibą we Wrocławiu. Realizacja